درباره من بیشتر بدانید!

آیناز اسمی هستم مشاور و محقق در زمینه قانون جذب، شخصی هستم که تونستم بعد سالها تحقیق در زمینه قانون جذب زندگیم رو بااین قانون و تسلط بهش متحول کنم و اکنون اینجام که کمک کنم انسانهای دیگه هم راه درست و مثبت زندگی رو پیدا کنن و تبدیل به افرادی شاد و سرزنده بشن.