دوره جامع آموزش و متعادل سازی چاکراها

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ *بررسی جداگانه تک تک چاکراها *بررسی حالت تعادل چاکراها *بررسی عدم تعادل…

95
350,000 تومان

دوره جامع شناخت و متعادل سازی چاکراها

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ *بررسی جداگانه تک تک چاکراها *بررسی حالت تعادل چاکراها *بررسی عدم تعادل…

0
350,000 تومان