43%
تخفیف

دوره جامع آموزش و متعادل سازی چاکراها

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ *بررسی جداگانه تک تک چاکراها *بررسی حالت تعادل چاکراها *بررسی عدم تعادل…

95
350,000 تومان 200,000 تومان
43%
تخفیف

دوره جامع شناخت و متعادل سازی چاکراها

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان 200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ *بررسی جداگانه تک تک چاکراها*بررسی حالت تعادل چاکراها*بررسی عدم تعادل در چاکراها*علت…

0
350,000 تومان 200,000 تومان