آیناز اسمی

مشاور و محقق در زمینه قانون جذب

درباره استاد:

آیناز اسمی هستم مشاور و محقق در زمینه قانون جذب، شخصی هستم که تونستم بعد سالها تحقیق در زمینه قانون جذب زندگیم رو بااین قانون و تسلط بهش متحول کنم و اکنون اینجام که کمک کنم انسانهای دیگه هم راه درست و مثبت زندگی رو پیدا کنن و تبدیل به افرادی شاد و سرزنده بشن.

آدرس ایمیل

info@aynazesmi.ir

صفحه اینستاگرام

aynazesmi.ir

شماره تماس

09386723422

تلگرام

@aynazesmi

دوره های ارائه شده توسط این مدرس